GU9473

GU9473

Puszka zaciskowa hemetyczna, 2-8 wlotowa, 5-10 zacisków śrubowych 2,5-10 mm2, IP66/IP67